Sessioner

Frekvenmedicinsk/Biofeedbacksession

Under frekvenssessionen får du sitta avslappnat i en fåtölj uppkopplad mot frekvensmaskinen. Vi kommer att gå igenom några frågor för att få en större förståelse. En kalibering och ett test görs, det tar några minuter under tystnad, då du får lyssna på avslappningsmusik. Frekvensmaskinen skannar av över 11.000 parametrar av din kropps energisystem och din kropp svarar på de olika frekvenserna. Utefter vad din kropp har svarat på dessa frekvenser kommer vi att jobba med de områdena i specifikt anpassade antistress- och träningsprogram som påminner din kropp att läka själv och återfå harmoni/homeostas. Att jobba med energimedicin innebär att även att jag jobbar starkt utifrån min intuition. Har du egna funderingar eller önskemål om sessionen som du vill jobba med så anpassar vi den även efter det.

Viktigt att veta är att jag inte ställer någon diagnos. Frekvenserna som din kropp reagerar på är ingen diagnos. Frekvensmedicinsk balansering är en slags avslappnings- antistress- och träningsprogram för din kropp som känner av din kroppsjäls reaktioner på specifika frekvenser. Frekvensmaskinen som jag arbetar med är en CE-märkt Medicine device Eductor från QX World och är uppbyggd av kvantfysik.

OBS! Jag tar ej emot någon som äter Waran eller likande blodförtunnande läkemedel, har epilepsi, allvarliga hjärtproblem eller pacemaker. 

 

Healingsession

En healingsession tar ca 30-45 min. Vi börjar med att du berättar lite om dig själv och dina önskemål med healingen.

Healing är en en behandlingsmetod som undersöker och påverkar det elektromagnetiska energifältet i och utanför kroppen. Jag jobbar intuitivt och under sessionen känner jag av eventuella blockeringar och obalanser. Healingenergin hjälper din kropp att läka sig själv. Healing har en lugnande och avstressande inverkan på din kropp och själ som stärker ditt fysiska och psykiska välmående. Samtidigt får du lyssna på avslappande och läkande musik.